Национално състезание по приложна информатика и статистика

Национално състезание по приложна информатика и статистика

Илиан Георгиев Публикувано на 2017-03-13 от Илиан Георгиев

На 25.02.2017 г. в сградата на тестовия център на УНСС в град София се проведе тазгодишното издание на Националното състезание по приложна информатика и статистика. Целите на състезанието бяха то да засили мотивацията на учениците по информатика и статистика, да им предостави възможност за творческа изява, както и да осигури плавен преход на учениците от средното във висшето училище.

В състезанието можеха да участват само ученици от 12. клас. То се проведе индивидуално, като всеки участник разполагаше със 150 минути време, за което трябваше да реши 40 тестови задачи по информатика и 20 тестови задачи по статистика. Всеки въпрос имаше по цели 5 възможни отговора, от които само един беше верен. Максималният брой точки беше 240, като за верен отговор се даваха по 4 точки, за грешен се отнемаше 1 точка, а всеки непопълнен въпрос носеше 0 точки.

Класирането се извърши въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки се призна оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия", което след втори курс се превръща в специалност "Бизнес информатика и комуникации" или в "Статистика и иконометрия" - по избор на студента. Беше изготвен окончателен протокол за резултатите на участниците, в който бяха отбелязани точките. За мое щастие аз попаднах в него, и ми беше призната оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит, което на практика означава, че вече съм приет студент в Университетът за национално и световно стопанство през учебната 2017/2018 година.

Искам сърдечно да благодаря на УНСС за перфектната организация и безпроблемното протичане на състезанието, както и на г-н проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС. Не бих си позволил да не благодаря и на г-н Ясен Даскалов, който ми помогна много при записването за участие в състезанието, както и на г-жа Магдалена Георгиева, която ми отдели специално внимание в подготовката ми за самото състезание.

За автора

Илиан Георгиев

Илиан Георгиев е роден на 15 февруари 1998 г. в град Русе. Занимава се с уеб програмиране от 11-годишен. Носител е на награда за високи заслуги и принос в областта на Информационните технологии. Прочетете още

Следваща статия

Национално ученическо състезание по Стартиране на малък бизнес

На 13 март 2017 г. в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - град Свищов се проведе 21-вото Национално ученическо състезание в направленията: "Счетоводство", "Иновативни решения в търговията", както и "Стартиране на малък бизнес".

Прочетете още

Предишна статия

Първо място на национално състезание по Управление на проекти

На 17 февруари 2017 г. (петък) Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов организира национални ученически състезания в цели пет направления.

Прочетете още