Уъркшоп по Дизайн мислене - декември 2016 г.

Уъркшоп по Дизайн мислене - декември 2016 г.

Илиан Георгиев Публикувано на 2016-12-11 от Илиан Георгиев

На 8-ми и 9-ти декември т. г. в JA Startup Hambar, намиращ се в София тех парк се проведе уъркшоп по Дизайн мислене на който участваха 30 младежи и техни учители, участници в програмата "Учебна компания" на Junior Achievement Bulgaria, призната от ЕК за "най-добрата практика в обучението по предприемачество".

В рамките на два дни ученици от Враца, Велико Търново, Видин, Самоков, Русе, Сандански и София имаха възможност да подобрят значително продукта на своята учебна компания чрез инструментите на Design Thinking. Аз като представител на учебна компания "SkyTeam" АД и Милена Петкова на "Possibilita" АД представихме двете учебни компании на СУ "Възраждане" - Русе, с ръководител г-жа Даринка Стефанова.

Design Thinking e методологията, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукти и услуги. За участниците имаше кратки теоретични части, последвани от работа по отделните Design Thinking фази - проучване, синтезиране, генериране на идеи, прототипиране и валидиране заедно с опитен специалист от SAP. Това помага по-добре да се разбере с какви проблеми се сблъскват потенциалните клиенти и до каква степен идеята на учебната компания за продукт или услуга ги разрешава, както и в каква насока да се доразвие тя. Ползата от участието в това обучение на всеки един екип, който е в начална фаза на разработка е, че:

- ще може да изясни от какво наистина имат нужда клиентите - чрез проучване с подготвени въпроси за интервю и наблюдения;

- генерира/избере нови идеи как да се удовлетвори тази нужда с иновативен продукт или услуга, които все още не са на пазара - в рамките на синтезиране и генериране на идеи;

- валидира/оцени до колко предложенията се харесват на клиентите - чрез прототипиране и проверка с тестови потребители;

- си тръгне с конкретни следващи стъпки за реализиране на своя продукт или услуга.

Работилницата беше водена от сертифицирани обучители по метода на Дизайн мисленето - част от екипа на развойния център на SAP в град София. Интерактивните занимания започнаха с идентифицирането на проблема или областта, в която учениците искат да работят и да развият своята предприемаческа идея, след което с помощта на модела на "Бизнес канавата" (Business model Canvas) те изследваха посоката, в която се впускат. Участниците тестваха идеите си чрез интервюта и разговори с потенциални клиенти, а през втория ден на обучението съставиха прототипи и валидираха разработките си. Отборите от ученици преминаха поредица от практически стъпки и завършиха с презентиране на бизнес идеите си пред публика от всички участници. Заради участието си всички ние ще получим сертификат от Junior Achievement.

За автора

Илиан Георгиев

Илиан Георгиев е роден на 15 февруари 1998 г. в град Русе. Занимава се с уеб програмиране от 11-годишен. Носител е на награда за високи заслуги и принос в областта на Информационните технологии. Прочетете още

Следваща статия

Национални ученически състезания в четири направления в град Свищов

На 16 декември 2016 г. (петък) Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов организира национални ученически състезания в четири направления.

Прочетете още

Предишна статия

Националното ученическо състезание по банкиране - декември 2016 г.

В периодът 2-3 декември 2016 г. в град Свищов се проведе Националното ученическо състезание по банкиране "Моят първи бизнес кредит", организирано от Първата българска финансова катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов.

Прочетете още