Завърших десети клас с отличен успех

На 30-ти юни 2015 г. завърших десети клас с общ успех Отличен 5.50, за което бях награден от ръководството на СУ “Възраждане” – Русе и получих грамота.