Участието ми на олимпиадата по Философия 2016

На 12 февруари 2016 г. в АГ “Гео Милев” се проведе областния кръг на олимпиадата по Философия в град Русе. Резултатите от нея бяха изнесени на 15 март същата година. Заедно с Андрей Антонов бяхме решили да участваме и представим нашето училище.

От нас се изискваше да напишем есе съдържащо философска компетентност. Имахме право да изберем един от общо три цитати над който да разсъждаваме:

“Обстоятелството, че човекът може да има представа за Аз, го издига безкрайно над всички други същества, които живеят на земята.”
– Кант, Антропология от прагматично гледище

“Едно правило не може да се следва само веднъж и само от един човек.”
– Витгенщайн, Философски изследвания

“Аз трябва да признавам свободното същество извън мен във всички случаи като такова, т. е. да ограничавам моята свобода чрез понятието за неговата свобода.”
– Фихте, Основи на естественото право

Аз избрах да пиша по първия цитат. Бях класиран на девето място от общо 28 участници, като получих равен брой точки с още 11 други. Целта, която си поставих още веднага след като видях своя резултат, беше следващата година да участвам отново и да бъда класиран в ТОП 5.