Уъркшоп по Дизайн мислене – 08-09 декември 2016 г.

На 8-ми и 9-ти декември т. г. в JA Startup Hambar, намиращ се в София тех парк се проведе уъркшоп по Дизайн мислене на който участваха 30 младежи и техни учители, участници в програмата „Учебна компания“ на Junior Achievement Bulgaria, призната от ЕК за „най-добрата практика в обучението по предприемачество“.

В рамките на два дни ученици от Враца, Велико Търново, Видин, Самоков, Русе, Сандански и София имаха възможност да подобрят значително продукта на своята учебна компания чрез инструментите на Design Thinking. Аз като представител на учебна компания „SkyTeam“ АД и Милена Петкова на „Possibilita“ АД представихме двете учебни компании на СУ „Възраждане“ – Русе, с ръководител г-жа Даринка Стефанова.

Design Thinking e методологията, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукти и услуги. За участниците имаше кратки теоретични части, последвани от работа по отделните Design Thinking фази – проучване, синтезиране, генериране на идеи, прототипиране и валидиране заедно с опитен специалист от SAP. Това помага по-добре да се разбере с какви проблеми се сблъскват потенциалните клиенти и до каква степен идеята на учебната компания за продукт или услуга ги разрешава, както и в каква насока да се доразвие тя. Ползата от участието в това обучение на всеки един екип, който е в начална фаза на разработка е, че:
– ще може да изясни от какво наистина имат нужда клиентите – чрез проучване с подготвени въпроси за интервю и наблюдения;
– генерира/избере нови идеи как да се удовлетвори тази нужда с иновативен продукт или услуга, които все още не са на пазара – в рамките на синтезиране и генериране на идеи;
– валидира/оцени до колко предложенията се харесват на клиентите – чрез прототипиране и проверка с тестови потребители;
– си тръгне с конкретни следващи стъпки за реализиране на своя продукт или услуга.

Работилницата беше водена от сертифицирани обучители по метода на Дизайн мисленето – част от екипа на развойния център на SAP в град София. Интерактивните занимания започнаха с идентифицирането на проблема или областта, в която учениците искат да работят и да развият своята предприемаческа идея, след което с помощта на модела на „Бизнес канавата“ (Business model Canvas) те изследваха посоката, в която се впускат. Участниците тестваха идеите си чрез интервюта и разговори с потенциални клиенти, а през втория ден на обучението съставиха прототипи и валидираха разработките си. Отборите от ученици преминаха поредица от практически стъпки и завършиха с презентиране на бизнес идеите си пред публика от всички участници. Заради участието си всички ние ще получим сертификат от Junior Achievement.

Коментари