Притча за Пътят и планината

Един ученик отишъл при своя учител, който живеел като отшелник в планината, и го попитал: – Учителю, къде е Пътят?

– Колко хубава е планината, отговорил учителят.

Ученикът отново попитал: – Но къде е Пътят?

Учителят отново възкликнал: – Колко хубава е планината.

Изненадано и сърдито ученикът се обърнал към своя учител и му казал: – Не Ви питам за планината, а за Пътя.

Тогава смирено учителят му отговорил: – Сине мой, докато не изкачиш билото на тази планина, Пътят няма да се открие пред теб.