Силата на думите

Един сляп мъж седял на стъпалата пред една сграда с метална кутия пред себе си и табела, на която пишело:

“Моля помогнете! Аз съм сляп.”

В кутията имало само няколко монети…

По улицата минала жена, извадила няколко монети от джоба си и ги пуснала в кутията. След това взела табелата, завъртяла я наобратно, написала няколко думи и продължила по пътя си. Много скоро кутията започнала да се пълни с монети. Все повече хора започнали да оставят пари на слепия мъж.

Вечерта жената, която сменила табелата, се върнала, за да види как вървят нещата. Мъжът я разпознал по стъпките и я попитал:

– Нали Вие сте жената, която тази сутрин смени моята табела? Какво написахте?

– Написах това, което и Вие бяхте написали, но с различни думи. – отвърнала жената.

Надписът на табелата гласял:

“Днес е прекрасен ден, но аз не мога да го видя.”

Думи, които ни карат да се замислим и да оценим даровете, които имаме в живота си и които често приемаме за даденост.