Умъртвяване на текст

Лесен за използване помощен инструмент, създаден от Илиан Георгиев, с цел намаляване на опитите за преписване по време на онлайн обучението и съпровождащите го изпити.

Инструментът работи само с кирилица. Той заменя оригиналните букви от кирилицата с еквивалентни на тях от английската, гръцката или друга азбука, като запазва на 95% текста, но на практика само визуално. По този начин търсачки като Google биват силно затруднявани в прочитането на текста. Новият текст се превръща в умъртвен, защото копирането му и поставянето му в Google по време на онлайн изпита, с цел намиране на отговора на въпроса и преписване, се превръща в неработещ сценарий.

Умъртвяването на текста на въпросите и съпровождащите ги възможни отговори, няма напълно да спре опитите за използване на нерегламентирани помощни средства като търсачката Google по време на онлайн изпити, но драстично ще намали този шанс. Възможният недостатък е, че остава варианта по време на онлайн изпита, студента да отвори нов раздел в браузъра си и собственоръчно да въведете текста на въпроса и да потърси неговия отговор в Google. Сами разбирате обаче, че това действие ще го забави, особено например когато става въпрос за собственоръчно въвеждане на 30 въпроса. Този инструмент не е цялостно решение, но със сигурност е една малка крачка в решаването на проблема с преписването по време на онлайн изпитите.

Инструкции за ползване:

1. Поставете предварително копирания текст, който желаете да умъртвите, в полето по-долу.

2. Натиснете на бутона "OK".

3. Готово! Вляво на Вашия екран ще видите оригиналния текст, а вдясно вече умъртвения, с който може да заместите въпросите и отговорите при онлайн изпитите.

Създадено от Илиан Георгиев за УНСС

Лиценз: Инструментът е безплатен и може да бъде използван свободно и неограничено от всеки желаещ.