Това са само малка част от интернет приложенията, които съм разработвал през ученическите си години. Съществуват и проекти, които не са толкова сериозни и поради тази причина те не са включени.

» “My Pictures”

» “Анкети БГ”

» “Winprize”

» “Radina Marinova PH”

» “InstaEvil”