Това са само малка част от интернет приложенията, които съм разработвал през ученическите си години. Съществуват и проекти, които не са толкова сериозни и поради тази причина те не са включени.

» „My Pictures“

» „Анкети БГ“

» „Winprize“

» „Radina Marinova PH“