Първо място на състезание по Бизнес информатика в Свищов

На 26-ти февруари 2016 г. се проведе Национално ученическо състезание по Бизнес информатика, организирано от Стопанската академия “Димитър А. Ценов” в град Свищов.

Заедно с още няколко ученици от класа ми представяхме себе се, училището в което се обучаваме, както и нашия град в продължение на няколко часа. Мерихме сили с връстници от цяла България.

Всички се представихме отлично, като аз извоювах първото място, за което получих грамота, както и сертификат, че след като завърша средното си образование, мога да продължа да се обучавам в Стопанската академия, без да е необходимо да държа приемни изпити.

Бяхме разделени на екипи, като всеки екип се състоеше от трима участници и един ментор, който да ни насочва и помага в самото състезание. Казусът, който всички получихме се оказа доста лесен, поне за нашия екип.

Беше едно невероятно еднодневно преживяване, благодарение на което научихме много и успяхме да се запознаем с връстници от цяла България. Целта на всички ни е на следващото издание, което е догодина да участваме отново, като повторим страхотните резултати.