Първо място на национално състезание по Управление на проекти

На 17 февруари 2017 г. (петък) Стопанската академия “Димитър А. Ценов” в град Свищов организира национални ученически състезания в цели пет направления: Управление на проекти, Митнически и данъчен контрол, Маркетингът в действие, Мениджмънт академия и Млад агропредприемач.

В направлението по Управление на проекти взехме участие общо 12 ученици от училището в което се обучавам – СУ “Възраждане” – град Русе, а в цялото състезание – общо около 220 ученици от цяла България – предимно единадесетокласници и дванадесетокласници.

В рамките на състезанието ние разработвахме проектно предложение по действаща към настоящия момент в България програма с фокус върху младежкото развитие. Всички участници бяхме разделени в екипи. Ние трябваше да дефинираме проблем в рамките на предварително избрана от нас тематична област, да формулираме цел и да определим целевите групи на проектното предложение, да посочим дейностите, с извършването на които ще се постигнат набелязаните цели на нашия проект, както и да представим очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности пред висококвалифицирано жури.

Заради самото си участие и смелостта си да се конкурира с толкова много ученици от цяла България – всеки участник получи сертификат, че е участвал. Участниците, които се представиха най-добре от всички пък получиха и грамоти, придружени с куп награди. Тя бяха разнообразни – едни получиха грамоти за първо място, а други получиха и специални награди.

Аз, заедно с останалите участници, които бяха в моя екип, спечелихме наградата за първо място, която се оказа и най-престижната в самото направление. Важно е да се отбележи, че представянето на всички нас от СУ “Възраждане” – град Русе беше на много високо ниво. Абсолютно всеки научи нещо ново, надгради знанията си в областта на Управлението на проекти и се запозна с куп готини хора на неговата възраст.