Националното ученическо състезание по банкиране – 02-03 декември 2016 г.

В периодът 02-03 декември 2016 г. в град Свищов се проведе Националното ученическо състезание по банкиране “Моят първи бизнес кредит”, организирано от Първата българска финансова катедра “Финанси и кредит” при Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов. Специалността финанси олицетворява духа и волята на Дарителя, във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават “…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и други.”

Интересът към състезанието бе огромен. Състезавахме се се 230 ученика от 10-12 клас от цялата страна. Всички участници бяхме разпределени в 46 отбора. Работихме по интересен казус, чиято цел бе да ни провокира да покажем своите мениджърски умения и финансово-икономическа подготовка, разработвайки нова и уникална бизнес идея за управляваната от нас фирма. Екипите ни бяха поставени в равностойно положение по отношение на изходящите финансови данни, въз основа на които да разработим инвестиционно проектно предложение за достъп до финансиране от Търговска банка. В процеса на разработване на идеята, с цел спечелване доверието на кредитната институция, всички ние бяхме подпомагани от ментори – студенти и докторанти от катедра “Финанси”. След оформянето на бизнес-идеята, получихме ценни съвети от кредитни консултанти, представители на банките-партньори и на финала презентирахме своите проектни идеи, предложения и кредитни обосновки пред жури. Всички бяхме поздравени от професор д-р Андрей Захариев, ръководител на катедрата и получихме сертификати, които ни гарантират прием като първо желание в специалността “Финанси” на Стопанската Академия.

Аз, заедно с мои съученици взехме участие и в семинар на тема: “Инвестиционно злато и търговия със златни деривати”. Всички докоснахме истинско златно кюлче (50 грамово швейцарско злато), получихме информация от представител на Инвест банк за различните видове монети, в които могат да се инвестират свободни парични средства и ценни практически съвети за инвестициите в злато.

Състезанието и семинарът се проведоха в навечерието на празника на банкерите и с любезното съдействие на представители на пет водещи банки: ДСК, ОББ, Уникредит, Общинска банка и Райфайзен банк. Резултатите – много нови знания в областта на финансите и банкирането, както и вълнуващи запознанства!