Иновационен лагер “Учи. Спестявай. Печели.”

Световната седмица на парите беше отбелязана с иновационен лагер за ученици в Русенския университет “Ангел Кънчев”, който се проведе на 25 март 2017 г. Инициативата беше организирана от ПМГ “Баба Тонка”, РУ “Ангел Кънчев”, Startup Factory и JA Bulgaria.

Темата на тазгодишния иновационен лагер беше “Учи. Спестявай. Печели.”, а то беше предназначено както за по-големи ученици (11. и 12. клас), така и за по-малки (от 5. до 7. клас). Темите бяха подбрани по интересен и провокиращ мисленето начин – “Предлагане на иновативен продукт или услуга в подкрепа на пчеларите и пчелните семейства” за по-малките и “Предлагане на алтернативни източници на доходи и възможности за домакинствата” за по-големите.

Всички бяхме разделени по отбори на случаен принцип, като в рамките на деня трябваше да подготвим презентации и да бъдем оценени от компетентно жури, включващо представители от организаторите на събитието и от сдружението в обществена полза, развиващо предприемаческата екосистема и ИТ общността в регион Русе и в България – Startup Factory.

Оказа се, че въпреки не чак толкова задоволителното ми представяне – освен сертификат за участието си, съм получил и документ с който ми се признава оценка отличен 5,75 за по-голямата част от специалностите в РУ “Ангел Кънчев”.