Header Image - ILIANGEORGIEV.COM

Category Archives

25 Articles

Участието ми на олимпиадата по Философия 2016

На 12 февруари 2016 г. в АГ “Гео Милев” се проведе областния кръг на олимпиадата по Философия в град Русе. Резултатите от нея бяха изнесени на 15 март същата година. Заедно с Андрей Антонов бяхме решили да участваме и представим нашето училище.

От нас се изискваше да напишем есе съдържащо философска компетентност. Имахме право да изберем един от общо три цитати над който да разсъждаваме:

Прочетете още

Участието ми на НОИТ 2015

На 7-ми март 2015 г. в ПМГ “Баба Тонка” – Русе се проведе областния кръг на Националната олимпиада по Информационни технологии.
Взех участие в категорията Интернет приложения, като представих проекта си “My Pictures”, за което бях класиран на първо място и получих съответната грамота.

Прочетете още

Трето място в създаването на HTML страници

На 9-ти и 10-ти май 2014 г. в ПМГ “Баба Тонка” – Русе се проведе Регионално състезание по компютърен машинопис, текстообработка, презентация, работа с електронни таблици и уеб дизайн – “Компютърната подготовка – мерило за цивилизоваността на един народ!”.
Участвах в направлението Създаване на HTML страници и спечелих трето място, за което получих и грамота.

Прочетете още

Участието ми на НОИТ 2014

На 8-ми март 2014 г. в ПМГ “Баба Тонка” – Русе се проведе областния кръг на Националната олимпиада по Информационни технологии.
Взех участие в категорията Интернет приложения, като представих проекта си за уеб сайт на СУ “Възраждане” – Русе – озаглавен “RevivalBGSchool”, за което бях класиран на пето място и получих съответната грамота.

Прочетете още