Национално състезание "Виртуално предприятие"

Национално състезание

Публикувано на 26 януари 2017 г. от Илиан Георгиев


През 2017 г. отново ще се проведе националното състезание "Виртуално предприятие", в което младежи на възраст между 15 и 19 години имаме възможността да тестваме бизнес уменията си. Ние имаме за задача да пласираме на пазара иновативен продукт - хологенератор - устройство, способно да възпроизвежда изображения под формата на холограми, и да реализираме възможно най-висока печалба.

Състезанието се организира на национално, европейско и световно ниво. В България "Виртуално предприятие" е включено в официалния календар на Министерството на образованието, младежта и науката за олимпиади и национални състезания. В Европа тази инициатива е позната под името Virtual Business Challenge (VBC), а на световно ниво - под HP Global Business Challenge.

Учебната компания, която представлявам и на която съм мениджър "SkyTeam" АД беше регистрирана успешно за първия кръг на състезанието. Беше необходимо всеки един от нас да притежава сертификат за отговорен бизнес от инициативата "Социални иновации". За целта ние решихме тест, благодарение на който си го осигурихме.

В рамките на няколко месеца нашите виртуалните фирми ще стартират своя бизнес при равни условия и ще вземаме решения за пет основни показателя на произвеждания продукт: цена, производство, маркетинг, капиталови инвестиции и НИРД. Решенията ни трябва да са съобразени с реалната пазарна конюнктура и макроикономическата политика. Крайното класиране се осъществява чрез т. нар. индекс на пазарното представяне (ИПП), който сравнява резултатите по предварително зададени критерии и компанията с най-висок ИПП.Следваща статия

Първо място на национално състезание по Управление на проекти

Първо място на национално състезание по Управление на проекти

На 17 февруари 2017 г. (петък) Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов организира национални ученически състезания в цели пет направления.

Предишна статия

Национални ученически състезания в четири направления в град Свищов

Национални ученически състезания в четири направления в град Свищов

На 16 декември 2016 г. (петък) Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов организира национални ученически състезания в четири направления.