Header Image - ILIANGEORGIEV.COM

Monthly Archives

3 Articles

Национални ученически състезания в четири направления в град Свищов

На 16 декември 2016 г. (петък) Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в град Свищов организира национални ученически състезания в четири направления: проектиране на мобилно приложение, туристиада, управленски решения в международния бизнес, както и икономикс.

Read more

Уъркшоп по Дизайн мислене – 08-09 декември 2016 г.

На 8-ми и 9-ти декември т. г. в JA Startup Hambar, намиращ се в София тех парк се проведе уъркшоп по Дизайн мислене на който участваха 30 младежи и техни учители, участници в програмата „Учебна компания“ на Junior Achievement Bulgaria, призната от ЕК за „най-добрата практика в обучението по предприемачество“.

Read more

Националното ученическо състезание по банкиране – 02-03 декември 2016 г.

В периодът 02-03 декември 2016 г. в град Свищов се проведе Националното ученическо състезание по банкиране „Моят първи бизнес кредит“, организирано от Първата българска финансова катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Специалността финанси олицетворява духа и волята на Дарителя, във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават „…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и други.“

Read more